กรุงศรี คุ้มสบาย 12/7 (มีเงินปันผล) รับประกันโดย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

กรุงศรี คุ้มสบาย 12/7

สร้างหลักประกันอย่างมั่นใจ แบบสบายกระเป๋า

  • รับมือได้...ด้วยเบี้ยประกันภัยต่ำ
  • อุ่นใจยิ่งขึ้น เมื่อซื้อสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพและอุบัติเหตุแนบ
  • การันตีเงินคืน ทุก 2 ปี
  • พร้อมโอกาสรับเงินปันผลรายปี ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ทีี่ 2 เป็นต้นไป
เงื่อนไขการพิจารณาและรับประกันภัย
  • อายุผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน 1 วัน - 70 ปี
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 75,000 บาท
  • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
  • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามกฎเกณฑ์การรับประกันภัยของบริษัท
  • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้ ตามที่บริษัทกำหนด

Call 1572 / www.krungsri.com / Krungsri Simple
ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขได้จากสื่อต่างๆ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 

ผลิตภัณฑ์ประกัน

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ