กรุงศรี บำนาญ ไฮบริด พลัส รับประกันโดย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

กรุงศรี บำนาญ ไฮบริด พลัส

สุขใจหลังเกษียณ พร้อมโอกาสรับเงินบำนาญเพิ่มขึ้น

 • การันตีรับเงินบำนาญถึง 15 ปี
 • มีโอกาสรับเงินบำนาญเพิ่มเติม
 • รับความคุ้มครองชีวิตยาวนานถึงอายุ 85 ปี
 • สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
 • รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมทางภาษี (ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร)

เงื่อนไขการพิจารณาและรับประกันภัย
 • อายุผู้ขอเอาประกันภัย 25 - 50 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท และเบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ 15,000 บาท
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด 5,500,000 บาท (ต่อผู้เอาประกันภัย รวมทุกช่องทางการขาย)
 • ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบกับแบบประกันภัยนี้ได้
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ*
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามกฎเกณฑ์การรับประกันภัยของบริษัท
*การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณาการรับประกันภัยของบริษัท

หมายเหตุ : กรุงศรี บำนาญ ไฮบริด พลัส เป็นชื่อทางการตลาด ชื่อที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย คือ มาย บำนาญ พลัส A85/A55 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)

Call 1572 / www.krungsri.com / Krungsri Simple
ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขได้จากสื่อต่างๆ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 

ผลิตภัณฑ์ประกัน

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ