กรุงศรีประกันสะสมทรัพย์ การันตี มั่งคั่ง 11/5 รับประกันโดย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

กรุงศรีประกันสะสมทรัพย์ การันตี มั่งคั่ง 11/5

 • ชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี คุ้มครองนาน 11 ปี
 • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-5 รับเงินคืนปีละ 4%*
 • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 6-11 รับเงินคืนปีละ 9%*
 • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 11 รับเงินครบกำหนดสัญญา 510%*
 • รวมรับเงินคืนตลอดสัญญา 584%*
 • รับความคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี สูงสุดถึง 520%*
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท**
*ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
**ตามกฎเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

เงื่อนไขการพิจารณาและรับประกันภัย
 • อายุผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน – 70 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 30,000 บาท
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด 30 ล้านบาท/ราย
 • ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้
 • งวดการชำระเบี้ยประกันภัย แบบรายปีเท่านั้น
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามกฎเกณฑ์การรับประกันภัยของบริษัทฯ


Call 1572 / www.krungsri.com / Krungsri Simple
ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขได้จากสื่อต่างๆ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 

ผลิตภัณฑ์ประกัน

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ