กรุงศรี สุขใจ ได้คืนคุ้ม 14/6 รับประกันโดย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

กรุงศรี สุขใจ ได้คืนคุ้ม 14/6 (มีเงินปันผล)

 • ชำระเบี้ยฯ สั้นเพียง 6 ปี คุ้มครองนานถึง 14 ปี
 • รับเงินคืนเร็วตั้งแต่ปีแรก ทุกปี ปีละ 20%* ตั้งแต่ปีที่ 1-13
 • รับเงินครบกำหนดสัญญา สูงถึง 400%* รวม 660%*
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท**
* ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
** ตามกฎเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

  เงื่อนไขการพิจารณาและรับประกันภัย
 • อายุผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน - 70 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 30,000 บาท
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามกฎเกณฑ์การรับประกันภัยของบริษัทฯ
 • ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้
 • เบี้ยประกันภัยสูงสุดต่อชีวิต 30 ล้านบาท

Call 1572 / www.krungsri.com / Krungsri Simple
ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขได้จากสื่อต่างๆ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 

ผลิตภัณฑ์ประกัน

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ