กรุงศรี จ่ายสบาย ได้คืนคุ้ม 85/5 รับประกันโดย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

กรุงศรี จ่ายสบาย ได้คืนคุ้ม 85/5

  • ชำระเบี้ยฯ สั้น เพียง 5 ปี คุ้มครองนานถึงอายุ 85 ปี
  • เพื่อเป็นมรดกส่งต่อให้ลูกหลานในอนาคต
  • ความคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 120%*
  • เบี้ยประกันภัยสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท**
* ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
** ตามกฎเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด


เงื่อนไขการพิจารณาและรับประกันภัย
  • อายุผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน - 70 ปี
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 150,000 บาท
  • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
  • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามกฎเกณฑ์การรับประกันภัยของบริษัทฯ
  • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้ ตามที่บริษัทฯ กำหนด
*ฟรี สัญญาเพิ่มเติม ยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (ทพ.) สำหรับภัยมาตรฐานเท่านั้น (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทฯ)

Call 1572 / www.krungsri.com / Krungsri Simple
ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขได้จากสื่อต่างๆ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 

ผลิตภัณฑ์ประกัน

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ