กรุงศรี กู๊ด เฮลธ์ รับประกันโดย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

กรุงศรี กู๊ด เฮลธ์

ฉีกกฎประกันสุขภาพแบบเดิม ด้วยค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่าย

  • จัดเต็มวงเงินค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายสูงสุด 1.8 ล้านบาทต่อปี*
  • อิสระในการเลือกระยะเวลาคุ้มครอง
  • ค่ารักษาพยาบาลใยฐานะผู้ป่วยนอกสูงสุด 30 ครั้งต่อปีกรมธรรม์
*สำหรับความคุ้มครองแผน 3
Call 1572 / www.krungsri.com / Krungsri Simple
ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขได้จากสื่อต่างๆ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 

ผลิตภัณฑ์ประกัน

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ