กรุงศรี เริ่มง่าย ได้ฟินฟิน 16/8 รับประกันโดย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

กรุงศรี เริ่มง่าย ได้ฟินฟิน 16/8 เก็บเงินง่ายๆ ได้เงินคืนทุกปี
รับเงินก้อนใหญ่ 200%* เมื่อครบกำหนดสัญญา

ตัวอย่าง การชำระเบี้ยประกันภัย และผลประโยชน์ของแบบประกันชีวิต

ชำระเบี้ยฯ เดือนละ
1,000 บาท

(ชำระเบี้ยประกันภัย 8 ปี)
รับเงินก้อนโต
100,000 บาท

เมื่อครบกำหนดสัญญา ณ วันครบรอบปี กธ.ที่ 16
รับเงินคืนทุกปี
ปีละ 1,500 บาท

(ตั้งแต่วันครบรอบปีกธ.ที่ 1 - 15)
ลดหย่อนภาษี**
ได้สูงสุด 1 แสนบาท

(ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร)
 

 
Call 1572 / www.krungsri.com / Krungsri Simple
ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขได้จากสื่อต่างๆ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 
สนใจผลิตภัณฑ์
 
 

ผลิตภัณฑ์ประกัน

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ