กรุงศรี สมาร์ท การันตี ไลฟ์ 11/5 รับประกันโดย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

สมาร์ท การันตี ไลฟ์ 11/5

 • ชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี คุ้มครองนาน 11 ปี
 • วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 1 - 6 รับเงินคืน 8%*
 • วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 7 - 10 รับเงินคืน 12%*
 • เงินครบกำหนดสัญญา 500%* รวม 596%*
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท**
*ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
**ตามกฎเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด


เงื่อนไขการพิจารณาและรับประกันภัย
 • อายุผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน - 75 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 20,000 บาท
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามกฎเกณฑ์การรับประกันภัยของบริษัทฯ
 • ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้
 • เบี้ยประกันภัยสูงสุดต่อชีวิต
  • อายุ 1 เดือน - 70 ปี : 30 ล้านบาท
  • อายุ 71 - 75 ปี : 15 ล้านบาท

Call 1572 / www.krungsri.com / Krungsri Simple
ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขได้จากสื่อต่างๆ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 

ผลิตภัณฑ์ประกัน

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ