กรุงศรี คุ้มค่า 10/5 รับประกันโดย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

กรุงศรี คุ้มค่า 10/5

 • ชำระเบี้ยฯ สั้น เพียง 5 ปี คุ้มครองนานถึง 10 ปี
 • รับเงินคืนทุกปี เริ่มต้นที่ปีละ 6%* สูงสุดถึง 12%*
 • รับเงินครบกำหนดสัญญา สูงถึง 500%*
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท**
*ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
**ตามกฎเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด


เงื่อนไขการพิจารณาและรับประกันภัย
 • อายุผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน - 70 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามกฎเกณฑ์การรับประกันของบริษัทฯ
 • ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้
 • เบี้ยประกันภัยสูงสุดต่อชีวิต 30 ล้านบาท
Call 1572 / www.krungsri.com / Krungsri Simple
ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขได้จากสื่อต่างๆ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 

ผลิตภัณฑ์ประกัน

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ