กรุงศรี สมาร์ท ซีเคียว ไลฟ์ 20/7 รับประกันโดย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

สมาร์ท ซีเคียวร์ ไลฟ์ 20/7

 • ชำระเบี้ยประกันภัย 7 ปี คุ้มครองนาน 20 ปี
 • คุ้มครองชีวิตสูงสุด 210%* ตลอดสัญญา
 • วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2 - 13 รับเงินคืน 3%*
 • วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 14 - 19 รับเงินคืน 30%*
 • เงินครบกำหนดสัญญา 30%* รวม 246%*
 • เบี้ยประกันภัยสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท**
*ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
**ตามกฎเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด


เงื่อนไขการพิจารณาและรับประกันภัย
 • อายุผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน - 60 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามกฎเกณฑ์การรับประกันภัยของบริษัทฯ
 • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้ ตามที่บริษัทฯ กำหนด
*ฟรี สัญญาเพิ่มเติม ยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (ทพ.) สำหรับภัยมาตรฐานเท่านั้น (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทฯ)

Call 1572 / www.krungsri.com / Krungsri Simple
ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขได้จากสื่อต่างๆ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 

ผลิตภัณฑ์ประกัน

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ