กรุงศรีร่วมอนุรักษ์มรดกไทย

/bank/getmedia/f7aa9068-e6d0-4feb-9fb0-56401cbfd4a9/News-CSR-Krungsri-takes-part-in-Thai-heritage-conservation.jpg.aspx

กรุงเทพฯ (7 เมษายน 2559) –นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และนายพูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานสื่อสารองค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยอาสาสมัครกรุงศรีกว่า 100 คน ร่วมรณรงค์การดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พร้อมทั้งปลูกต้นไม้ และทำความสะอาด ณ โบราณสถานวัดสังขแท้-สังขทา สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา ต่อเนื่องด้วยกิจกรรมทำความสะอาดและกำจัดวัชพืช ณ โบราณสถาน วัดมเหยงคณ์ ที่อาสาสมัครกรุงศรีร่วมแรงร่วมใจรักษามรดกของชาติให้คงความสง่างามต่อไป


Back   

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ