กรุงศรี สนับสนุนมูลนิธิถันยรักษ์ ช่วยเหลือสตรีด้อยโอกาสห่างไกลมะเร็งเต้านม

/bank/getmedia/6e2dbf7e-cdfa-4a99-9044-eff10c67749f/news-supports-thanyarak-foundation.jpg.aspx

กรุงเทพฯ (30 สิงหาคม 2559) – นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกลุ่มสนับสนุนธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและปฎิบัติการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา มอบเงินจำนวน 500,000 บาท แก่ นายแพทย์ธรรมนิตย์ อังศุสิงห์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานศูนย์ถันยรักษ์ และเลขาธิการมูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อสนับสนุนการตรวจแมมโมแกรมคัดกรองมะเร็งเต้านมแก่สตรีด้อยโอกาส อีกทั้งรณรงค์ให้เห็นถึงความสำคัญของการตรวจมะเร็งเต้านม ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ณ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ ถ. พระรามที่ 3 เมื่อเร็วๆ นี้

ในภาพ (จากซ้าย): นางสาวดวงดาว วงค์พนิตกฤต ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์ ประธานกลุ่มสนับสนุนธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและปฏิบัติการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา นายแพทย์ธรรมนิตย์ อังศุสิงห์ ประธานศูนย์ถันยรักษ์ และเลขาธิการมูลนิธิถันยรักษ์ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ แพทย์หญิงคุณหญิงสำอางค์ คุรุรัตน์พันธ์ กรรมการมูลนิธิถันยรักษ์


Back   

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ