กรุงศรีปูพรมสอน "เรื่องเงิน เรียนง่าย" 17 โรงเรียนในชลบุรี

/bank/getmedia/4dc519ae-e310-4d32-98f9-626d7e624237/650_Krungsri-Simple-to-learn.jpg.aspx

กรุงเทพฯ (7 กันยายน 2559) – นายพรสนอง ตู้จินดา ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้าธุรกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) นำผู้บริหาร และพนักงานธนาคาร จำนวน 674 คน จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางการเงินแก่เยาวชนในโครงการ “กรุงศรีรอบรู้เรื่องเงิน–เรื่องเงิน เรียนง่าย” โดยกิจกรรมนี้ จัดขึ้นพร้อมกัน 17 โรงเรียน มีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 1,088 คน ครอบคลุมพื้นที่ 11 ตำบล ในอำเภอเมืองและอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เมื่อเร็วๆ นี้
 


Back   

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ