พลังกรุงศรีคืนความสมดุลสู่ป่าชายเลน

/bank/getmedia/4498e112-96bc-4acb-b0b8-bac3a4c031b5/news-mangrove-csr.jpg.aspx

กรุงเทพฯ (19 สิงหาคม 2559) – อาสาสมัครพนักงานกรุงศรีกว่า 100  คน รวมพลังปลูกป่าชายเลนรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี โดยพนักงานได้ปลูกต้นโกงกาง ต้นโปรงแดง และต้นแสมทะเล จำนวน 1,000 ต้น เพื่ออนุรักษ์ระบบนิเวศและช่วยรักษาหน้าดินไม่ให้ถูกพัดพาออกจากฝั่งทะเลตลอดจนเป็นแหล่งผลิตออกซิเจน


Back   

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ