กรุงศรีร่วมบริจาคเงินสู้ภัยโควิด-19

/bank/getmedia/62ee9a5d-ef9e-4156-9186-3bbec3a50839/krungsri-donation-fight-covid-19.jpg.aspx

20 เมษายน 2563 - นายไพโรจน์ ชื่นครุฑ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร พร้อมคณะผู้บริหารธนาคารพาณิชย์ไทย ร่วมบริจาคเงินในนามสมาคมธนาคารไทย จำนวน 50,000,000 บาท แก่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลของรัฐ และบุคลากรทางการแพทย์ในการแก้ไขปัญหาโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

ทั้งนี้ กรุงศรีในฐานะหนึ่งในสถาบันการเงินที่มีความสำคัญเชิงระบบของประเทศไทย (Domestic Systemically Important Bank: D-SIB) ได้ร่วมบริจาคเงินในครั้งนี้ จำนวน 8,000,000 บาท
 


Back   

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ