โครงการ ‘กรุงศรี รอบรู้เรื่องเงิน’ ขยายความรู้สู่เยาวชนในภูมิภาคอาเซียน

/bank/getmedia/bede08d7-946f-4358-8e4a-040cd52d0b4c/news-krungsri-financial-project-asean-youths.jpg.aspx

กรุงเทพฯ (21 ธันวาคม 2559) – เมื่อเร็วๆ นี้ นายโรหิท คันนา ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร พร้อมด้วยอาสาสมัครกรุงศรี สปป.ลาว กว่า 30 คน จัดกิจกรรมในโครงการ 'กรุงศรี รอบรู้เรื่องเงิน' ภายใต้แนวคิด "เรื่องเงิน เรียนง่าย" ให้ความรู้ด้านการเงิน แก่นักเรียนระดับ ป.4-ป.5 ของโรงเรียน Ban Arkard ในเวียงจันทน์ และโรงเรียน Saysomphone ในสะหวันนะเขต เพื่อสร้างเสริมทักษะการจัดการเงินและปลูกฝังวินัยทางการเงิน ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันและเป็นกำลังสำคัญในการสร้างรากฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง


Back   

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ