กรุงศรีรวมใจบริจาคโลหิต สู้ภัยโควิด-19

/bank/getmedia/fc508470-41cd-4e68-98bb-dbcf3e01b62f/donate-blood-fighting-covid-19.jpg.aspx

นายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) นำทีมผู้บริหารและพนักงานชาวกรุงศรีบริจาคโลหิตมอบให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในกิจกรรม “รวมใจบริจาคโลหิต สู้ภัยโควิด-19” ในภาวะโลหิตสำรองของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติไม่เพียงพอและส่งผลกระทบต่อโรงพยาบาลกว่า 160 แห่งและผู้ป่วยทั้งประเทศ ทั้งนี้ ชาวกรุงศรีได้บริจาคโลหิตด้วยความรับผิดชอบภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 โดยทุกคนไม่อยู่ในข่ายห้ามบริจาคโลหิตและได้ลงทะเบียนแจ้งเวลาที่ต้องการบริจาคผ่านช่องทางออนไลน์ พร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงและรักษาความปลอดภัยทางสาธารณสุข อาทิ การวัดอุณหภูมิและคัดกรอง ตลอดจนการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด

กิจกรรม “รวมใจบริจาคโลหิต สู้ภัยโควิด-19” จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ที่อาคารสำนักงานใหญ่ ถนนพระราม 3 อาคารกรุงศรี สำนักงานเพลินจิต (KSPO) และสาขาของธนาคาร ได้แก่ สาขาอุดรธานี สาขาหนองคาย สาขากาฬสินธุ์ และสาขาถนนมิตรภาพขอนแก่น โดยชาวกรุงศรี 464 คน ได้บริจาคโลหิตจำนวนทั้งสิ้น 185,600 cc.


Back   

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ