กรุงศรีสนับสนุนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ช่วยเหลือเด็กยากจนพิเศษ

/bank/getmedia/1bbe0aee-7d6f-448b-a30a-234f88e709a5/contributes-eef-poorest-children.jpg.aspx

นายไพโรจน์ ชื่นครุฑ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยมี ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร กสศ. เป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปช่วยเหลือด้านอาหารกลางวันแก่เด็กและเยาวชนที่ยากจนพิเศษที่มีจำนวนกว่า 750,000 คนทั่วประเทศและกำลังประสบปัญหาขาดแคลนอาหารคุณภาพ


Back   

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ