บริษัทในเครือ


บริษัท เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด
บริษัท เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด
ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจการเงิน (บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล)
ข้อมูล: อาคารกรุงศรีเพลินจิต ทาวเวอร์ เลขที่ 550 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร: 1712
แฟกซ์: 0-2627-8615
เว็บไซต์: www.tescolotusmoney.com
หุ้นที่ออกจำหน่าย ชนิด: สามัญ
หุ้นที่ออกจำหน่าย จำนวน: 20,800,000
สัดส่วนการถือหุ้น: 50.00 %กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ