บริษัทในเครือ


บริษัท กรุงศรี แฟ็กเตอริง จำกัด
บริษัท กรุงศรี แฟ็กเตอริง จำกัด
ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจแฟ็กเตอริง
ข้อมูล: อาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ชั้น 21 เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทร: 0-2208-2849
แฟกซ์: 0-2208-2858
เว็บไซต์: -
หุ้นที่ออกจำหน่าย ชนิด: สามัญ
หุ้นที่ออกจำหน่าย จำนวน: 30,000,000
สัดส่วนการถือหุ้น: 99.99 %กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ