บริษัทในเครือ


บริษัท อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง จำกัด
บริษัท อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง จำกัด
ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจลิสซิ่งและเช่าซื้อ
ข้อมูล: อาคารกรุงศรีเพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้น 14 เลขที่ 550 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร: 0-2208-2300
แฟกซ์: 0-2208-2274
เว็บไซต์: www.krungsrileasing.com
หุ้นที่ออกจำหน่าย ชนิด: สามัญ
หุ้นที่ออกจำหน่าย จำนวน: 123,499,999
สัดส่วนการถือหุ้น: 99.99 %กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ