บริษัทในเครือ


บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด
บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด
ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจบริหารสินทรัพย์
ข้อมูล: อาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ชั้น 11 เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทร: 0-2296-4949
แฟกซ์: 0-2296-3572
เว็บไซต์: www.krungsriproperty.com
หุ้นที่ออกจำหน่าย ชนิด: สามัญ
หุ้นที่ออกจำหน่าย จำนวน: 270,000,003
สัดส่วนการถือหุ้น: 99.99 %กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ