บริษัทในเครือ


/bank/getmedia/9617c166-f089-4a31-9dba-6fe42d0b8fd3/Krungsr-property.jpg.aspx บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด
Business Type: ธุรกิจบริหารสินทรัพย์
/bank/getmedia/3a316df9-1f62-4a5b-8ef8-8f302aafb2f7/Krungsri-Factoring.jpg.aspx บริษัท กรุงศรี แฟ็กเตอริง จำกัด
Business Type: ธุรกิจแฟ็กเตอริง
/bank/getmedia/caf69b1f-623f-42e7-a0d9-e5acd93d38ff/krungsri-leaing.jpg.aspx บริษัท อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง จำกัด
Business Type: ธุรกิจลิสซิ่งและเช่าซื้อ
/bank/getmedia/06df9ad0-9d15-4c7f-96be-636a0a4e2bdd/Krungsri-auto.jpg.aspx บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)
Business Type: ธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
/bank/getmedia/882930bd-9c34-48c3-b175-3a102abf23bc/krungsri-ayd-card.jpg.aspx บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
Business Type: ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อบัตรเครดิต
/bank/getmedia/63567092-1583-4213-ac97-bc5ac0a3ba69/sub-03.png.aspx บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
Business Type: ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อบัตรเครดิต


หน้าที่ <1     2    3    4>

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ