อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

ดอกเบี้ย ค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับฯ สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับประเภทสินเชื่อทะเบียนรถเป็นประกัน

อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมใด ๆ ในการให้สินเชื่อเงินกู้เพื่อยานพาหนะ (โดยมีสมุดคู่มือจดทะเบียนรถเป็นประกัน) ใช้ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2561
ประกาศวันที่ : 11 กรกฎาคม 2561
 (102 kB)
อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมใด ๆ ในการให้สินเชื่อเงินกู้เพื่อยานพาหนะ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2559
ประกาศวันที่ : 23 สิงหาคม 2559
 (102 kB)
อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมใด ๆ ในการให้สินเชื่อเงินกู้เพื่อยานพาหนะ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559
ประกาศวันที่ : 01 เมษายน 2559
 (376 kB)
อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมใดๆ ในการให้สินเชื่อเงินกู้เพื่อยานพาหนะ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557
ประกาศวันที่ : 30 กันยายน 2557
 (340 kB)

อัตราดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมและประกาศอื่นๆ

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ