อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

อัตราค่าธรรมเนียมย้อนหลัง

บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศวันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2562
 (103 kB)
บริการตู้นิรภัย เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562
ประกาศวันที่ : 30 มกราคม 2562
 (92 kB)
บริการตู้นิรภัย เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
ประกาศวันที่ : 08 พฤศจิกายน 2561
 (98 kB)
บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2561
ประกาศวันที่ : 21 สิงหาคม 2561
 (111 kB)
อัตราค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมใด ๆ ในการให้เช่าซื้อรถยนต์ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561
ประกาศวันที่ : 29 มิถุนายน 2561
 (131 kB)
บริการขอสำเนาใบเสร็จรับเงิน และ Statement เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2561
ประกาศวันที่ : 20 มิถุนายน 2561
 (88 kB)
บริการตราสารทางการเงินในประเทศ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2561
ประกาศวันที่ : 05 เมษายน 2561
 (193 kB)
บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (2)-(5) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561
ประกาศวันที่ : 30 มีนาคม 2561
 (233 kB)
บริการโอนเงินภายในประเทศ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561
ประกาศวันที่ : 30 มีนาคม 2561
 (163 kB)
ค่าบริการต่าง ๆ ของเงินให้สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค (Consumer Loan) ตามที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2561
ประกาศวันที่ : 29 มีนาคม 2561
 (108 kB)
<1     2    3    4    5    6    7    8    9    10...>

อัตราดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมและประกาศอื่นๆ

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ