อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

อัตราค่าธรรมเนียมย้อนหลัง

บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (1) – (5) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563
ประกาศวันที่ : 27 มีนาคม 2563
 (720 kB)
บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (1) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศวันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563
 (638 kB)
ยกเลิกการขายบัตรกรุงศรี เดบิต บางประเภท และยกเลิกการออกบัตรทดแทน เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562
ประกาศวันที่ : 31 ตุลาคม 2562
 (114 kB)
บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศวันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2562
 (103 kB)
บริการตู้นิรภัย เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562
ประกาศวันที่ : 30 มกราคม 2562
 (92 kB)
บริการตู้นิรภัย เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
ประกาศวันที่ : 08 พฤศจิกายน 2561
 (98 kB)
ค่าบริการต่าง ๆ ของเงินให้สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค (Consumer Loan) ตามที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2561
ประกาศวันที่ : 04 กันยายน 2561
 (104 kB)
บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2561
ประกาศวันที่ : 21 สิงหาคม 2561
 (111 kB)
อัตราค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมใด ๆ ในการให้เช่าซื้อรถยนต์ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561
ประกาศวันที่ : 29 มิถุนายน 2561
 (131 kB)
บริการขอสำเนาใบเสร็จรับเงิน และ Statement เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2561
ประกาศวันที่ : 20 มิถุนายน 2561
 (88 kB)
<1     2    3    4    5    6    7    8    9    10...>

อัตราดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมและประกาศอื่นๆ

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ