อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินสำหรับลูกค้าทั่วไป

อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินสำหรับลูกค้าทั่วไปเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2555
ประกาศวันที่ : 01 มิถุนายน 2555
 (129 kB)
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินสำหรับลูกค้าทั่วไปเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555
ประกาศวันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2555
 (129 kB)
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินสำหรับลูกค้าทั่วไปเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555
ประกาศวันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2555
 (128 kB)
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินสำหรับลูกค้าทั่วไปเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2555
ประกาศวันที่ : 26 มกราคม 2555
 (127 kB)
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินสำหรับลูกค้าทั่วไปเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2554
ประกาศวันที่ : 08 ธันวาคม 2554
 (129 kB)
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินสำหรับลูกค้าทั่วไปเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2554
ประกาศวันที่ : 01 ธันวาคม 2554
 (129 kB)
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินสำหรับลูกค้าทั่วไปเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2554
ประกาศวันที่ : 30 พฤศจิกายน 2554
 (128 kB)
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินสำหรับลูกค้าทั่วไปเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2554
ประกาศวันที่ : 06 กันยายน 2554
 (128 kB)
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินสำหรับลูกค้าทั่วไปเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2554
ประกาศวันที่ : 01 สิงหาคม 2554
 (123 kB)
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินสำหรับลูกค้าทั่วไปเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2554
ประกาศวันที่ : 29 กรกฎาคม 2554
 (140 kB)
<1     2    3    4    5>

อัตราดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมและประกาศอื่นๆ

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ