อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินวงเงินสูงสำหรับผู้ลงทุนนิติบุคคล

อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินวงเงินสูงสำหรับผู้ลงทุนนิติบุคคลเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2555
ประกาศวันที่ : 04 เมษายน 2555
 (109 kB)
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินวงเงินสูงสำหรับผู้ลงทุนนิติบุคคลเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2555
ประกาศวันที่ : 16 มีนาคม 2555
 (119 kB)
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินวงเงินสูงสำหรับผู้ลงทุนนิติบุคคลเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555
ประกาศวันที่ : 02 กุมภาพันธ์ 2555
 (119 kB)
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินวงเงินสูงสำหรับผู้ลงทุนนิติบุคคลเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2554
ประกาศวันที่ : 24 พฤศจิกายน 2554
 (129 kB)
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินวงเงินสูงสำหรับผู้ลงทุนนิติบุคคลเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2554
ประกาศวันที่ : 07 พฤศจิกายน 2554
 (129 kB)
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินวงเงินสูงสำหรับผู้ลงทุนนิติบุคคลเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2554
ประกาศวันที่ : 25 สิงหาคม 2554
 (128 kB)
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินวงเงินสูงสำหรับผู้ลงทุนนิติบุคคลเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2554
ประกาศวันที่ : 13 กรกฎาคม 2554
 (129 kB)
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินวงเงินสูงสำหรับผู้ลงทุนนิติบุคคลเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2554
ประกาศวันที่ : 08 กรกฎาคม 2554
 (135 kB)
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินวงเงินสูงสำหรับผู้ลงทุนนิติบุคคลเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2554
ประกาศวันที่ : 02 มิถุนายน 2554
 (133 kB)
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินวงเงินสูงสำหรับผู้ลงทุนนิติบุคคลเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2554
ประกาศวันที่ : 21 เมษายน 2554
 (132 kB)
<1     2>

อัตราดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมและประกาศอื่นๆ

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ