อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2551
ประกาศวันที่ : 12 ธันวาคม 2551
 (311 kB)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2551
ประกาศวันที่ : 13 พฤศจิกายน 2551
 (338 kB)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2551
ประกาศวันที่ : 04 พฤศจิกายน 2551
 (211 kB)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551
ประกาศวันที่ : 01 พฤษภาคม 2551
 (350 kB)

อัตราดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมและประกาศอื่นๆ

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ