อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2551
ประกาศวันที่ : 11 ธันวาคม 2551
 (818 kB)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2551
ประกาศวันที่ : 10 ธันวาคม 2551
 (633 kB)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2551
ประกาศวันที่ : 09 ธันวาคม 2551
 (636 kB)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2551
ประกาศวันที่ : 20 พฤศจิกายน 2551
 (633 kB)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2551
ประกาศวันที่ : 03 พฤศจิกายน 2551
 (821 kB)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2551
ประกาศวันที่ : 22 ตุลาคม 2551
 (828 kB)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2551
ประกาศวันที่ : 22 ตุลาคม 2551
 (828 kB)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2551
ประกาศวันที่ : 13 ตุลาคม 2551
 (814 kB)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2551
ประกาศวันที่ : 22 กันยายน 2551
 (697 kB)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2551
ประกาศวันที่ : 04 กันยายน 2551
 (810 kB)
<1     2    3    4    5    6>

อัตราดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมและประกาศอื่นๆ

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ