อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน 15 ประเภท

อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน 15 ประเภท เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2555
ประกาศวันที่ : 04 เมษายน 2555
 (88 kB)
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน 15 ประเภท เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2555
ประกาศวันที่ : 16 มีนาคม 2555
 (88 kB)
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน 15 ประเภท เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555
ประกาศวันที่ : 02 กุมภาพันธ์ 2555
 (88 kB)
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน 15 ประเภท เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2554
ประกาศวันที่ : 24 พฤศจิกายน 2554
 (98 kB)
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน 15 ประเภท เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2554
ประกาศวันที่ : 07 พฤศจิกายน 2554
 (98 kB)
<1 >

อัตราดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมและประกาศอื่นๆ

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ