อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุของเงินให้สินเชื่อ

อัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริง และพอสมควรแก่เหตุของเงินที่ให้สินเชื่อเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2551
ประกาศวันที่ : 11 ธันวาคม 2551
 (156 kB)
อัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริง และพอสมควรแก่เหตุของเงินที่ให้สินเชื่อเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2551
ประกาศวันที่ : 04 สิงหาคม 2551
 (180 kB)
อัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริง และพอสมควรแก่เหตุของเงินที่ให้สินเชื่อเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2551
ประกาศวันที่ : 25 มิถุนายน 2551
 (390 kB)
อัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริง และพอสมควรแก่เหตุของเงินที่ให้สินเชื่อเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2551
ประกาศวันที่ : 09 มิถุนายน 2551
 (191 kB)
อัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริง และพอสมควรแก่เหตุของเงินที่ให้สินเชื่อเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2550
ประกาศวันที่ : 02 เมษายน 2551
 (2.3 MB)
อัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริง และพอสมควรแก่เหตุของเงินที่ให้สินเชื่อเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2550
ประกาศวันที่ : 26 กรกฎาคม 2550
 (2.3 MB)
อัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริง และพอสมควรแก่เหตุของเงินที่ให้สินเชื่อเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2550
ประกาศวันที่ : 28 พฤษภาคม 2550
 (2.1 MB)
อัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริง และพอสมควรแก่เหตุของเงินที่ให้สินเชื่อเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2550
ประกาศวันที่ : 26 เมษายน 2550
 (2.6 MB)
อัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริง และพอสมควรแก่เหตุของเงินที่ให้สินเชื่อเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2550
ประกาศวันที่ : 16 มีนาคม 2550
 (2.3 MB)
อัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริง และพอสมควรแก่เหตุของเงินที่ให้สินเชื่อเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550
ประกาศวันที่ : 09 กุมภาพันธ์ 2550
 (1.8 MB)
<1     2    3>

อัตราดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมและประกาศอื่นๆ

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ