อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อ และให้เช่าแบบลีสซิ่ง

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อ และให้เช่าแบบลีสซิ่ง เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
ประกาศวันที่ : 24 มีนาคม 2563
 (148 kB)
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อและให้เช่าแบบลีสซิ่ง เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2558
ประกาศวันที่ : 02 กันยายน 2558
 (297 kB)
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อและให้เช่าแบบลีสซิ่ง เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2558
ประกาศวันที่ : 03 ธันวาคม 2557
 (91 kB)
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อและให้เช่าแบบลีสซิ่ง เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557
ประกาศวันที่ : 19 ธันวาคม 2556
 (519 kB)กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ