อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมใดๆ ในการให้สินเชื่อเช่าซื้อ และให้เช่าแบบลิสซิ่ง

อัตราค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย และ ค่าธรรมเนียมใดๆ ในการให้เช่าซื้อ และให้เช่าแบบลีสซิ่ง เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561
ประกาศวันที่ : 11 กรกฎาคม 2561
 (106 kB)
อัตราค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมใดๆ ในการให้เช่าซื้อ และให้เช่าแบบลิสซิ่ง เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศวันที่ : 22 ธันวาคม 2559
 (96 kB)
อัตราค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมใด ๆ ในการให้เช่าซื้อ และให้เช่าแบบลีสซิ่ง เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2559
ประกาศวันที่ : 10 สิงหาคม 2559
 (96 kB)
อัตราค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมใด ๆ ในการให้เช่าซื้อ และให้เช่าแบบลีสซิ่ง เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559
ประกาศวันที่ : 28 กรกฎาคม 2559
 (106 kB)
อัตราค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมใด ๆ ในการให้เช่าซื้อ และให้เช่าแบบลีสซิ่ง เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2558
ประกาศวันที่ : 29 ธันวาคม 2557
 (1001 kB)
อัตราค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมใด ๆ ในการให้เช่าซื้อ และให้เช่าแบบลีสซิ่ง เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557
ประกาศวันที่ : 03 ธันวาคม 2557
 (404 kB)
อัตราค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมใดๆ ในการให้เช่าซื้อ และให้เช่าแบบลีสซิ่ง เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2558
ประกาศวันที่ : 03 ธันวาคม 2557
 (433 kB)

อัตราดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมและประกาศอื่นๆ

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ