อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารกรุงศรี สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ อันประกอบไปด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของเงินให้สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค (Consumer Loan) และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของเงินให้สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ (Commercial Loan) โดยรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆ ที่ผู้กู้ต้องดูกันอย่างถี่ถ้วนมีตั้งแต่ 1) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงสุดในกรณีปกติ และ 2) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงสุดกรณีผิดเงื่อนไขหรือผิดนัดชำระหนี้

นอกจากนี้ทุกท่านอาจจะต้องดูเพิ่มเติมในตารางด้วยว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทั้งแบบ Consumer Loan และ Commercial Loan ถูกจัดจำแนกอยู่ในประเภทของสินเชื่อส่วนบุคคลหรือสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย การศึกษาอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้เข้าใจจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนควรศึกษา

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้รวมไปถึงค่าธรรมเนียมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาหรือที่เบอร์โทรศัพท์ 1572

อัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริง และพอสมควรแก่เหตุของเงินที่ให้สินเชื่อเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2549
ประกาศวันที่ : 02 สิงหาคม 2549
 (319 kB)
อัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริง และพอสมควรแก่เหตุของเงินที่ให้สินเชื่อเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2549
ประกาศวันที่ : 24 เมษายน 2549
 (373 kB)
อัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริง และพอสมควรแก่เหตุของเงินที่ให้สินเชื่อเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2549
ประกาศวันที่ : 24 เมษายน 2549
 (311 kB)
อัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริง และพอสมควรแก่เหตุของเงินที่ให้สินเชื่อเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2549
ประกาศวันที่ : 12 เมษายน 2549
 (352 kB)
อัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริง และพอสมควรแก่เหตุของเงินที่ให้สินเชื่อเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2549
ประกาศวันที่ : 12 เมษายน 2549
 (307 kB)
อัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริง และพอสมควรแก่เหตุของเงินที่ให้สินเชื่อเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2549
ประกาศวันที่ : 04 เมษายน 2549
 (376 kB)
อัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริง และพอสมควรแก่เหตุของเงินที่ให้สินเชื่อเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2549
ประกาศวันที่ : 22 มีนาคม 2549
 (351 kB)
อัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริง และพอสมควรแก่เหตุของเงินที่ให้สินเชื่อเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2549
ประกาศวันที่ : 22 มีนาคม 2549
 (296 kB)
อัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริง และพอสมควรแก่เหตุของเงินที่ให้สินเชื่อเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2549
ประกาศวันที่ : 07 มีนาคม 2549
 (333 kB)
อัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริง และพอสมควรแก่เหตุของเงินที่ให้สินเชื่อเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2549
ประกาศวันที่ : 07 มีนาคม 2549
 (241 kB)
<1    2    3    4    5     6>

tunjai personal loan

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ