อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารกรุงศรี สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ อันประกอบไปด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของเงินให้สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค (Consumer Loan) และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของเงินให้สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ (Commercial Loan) โดยรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆ ที่ผู้กู้ต้องดูกันอย่างถี่ถ้วนมีตั้งแต่ 1) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงสุดในกรณีปกติ และ 2) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงสุดกรณีผิดเงื่อนไขหรือผิดนัดชำระหนี้

นอกจากนี้ทุกท่านอาจจะต้องดูเพิ่มเติมในตารางด้วยว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทั้งแบบ Consumer Loan และ Commercial Loan ถูกจัดจำแนกอยู่ในประเภทของสินเชื่อส่วนบุคคลหรือสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย การศึกษาอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้เข้าใจจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนควรศึกษา

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้รวมไปถึงค่าธรรมเนียมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาหรือที่เบอร์โทรศัพท์ 1572

อัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริง และพอสมควรแก่เหตุของเงินที่ให้สินเชื่อเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2550
ประกาศวันที่ : 26 กรกฎาคม 2550
 (2.3 MB)
อัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริง และพอสมควรแก่เหตุของเงินที่ให้สินเชื่อเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2550
ประกาศวันที่ : 28 พฤษภาคม 2550
 (2.1 MB)
อัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริง และพอสมควรแก่เหตุของเงินที่ให้สินเชื่อเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2550
ประกาศวันที่ : 26 เมษายน 2550
 (2.6 MB)
อัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริง และพอสมควรแก่เหตุของเงินที่ให้สินเชื่อเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2550
ประกาศวันที่ : 16 มีนาคม 2550
 (2.3 MB)
อัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริง และพอสมควรแก่เหตุของเงินที่ให้สินเชื่อเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550
ประกาศวันที่ : 09 กุมภาพันธ์ 2550
 (1.8 MB)
อัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริง และพอสมควรแก่เหตุของเงินที่ให้สินเชื่อเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550
ประกาศวันที่ : 09 กุมภาพันธ์ 2550
 (1.3 MB)
อัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริง และพอสมควรแก่เหตุของเงินที่ให้สินเชื่อเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2550
ประกาศวันที่ : 03 มกราคม 2550
 (325 kB)
อัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริง และพอสมควรแก่เหตุของเงินที่ให้สินเชื่อเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2549
ประกาศวันที่ : 19 ธันวาคม 2549
 (329 kB)
อัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริง และพอสมควรแก่เหตุของเงินที่ให้สินเชื่อเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2549
ประกาศวันที่ : 04 สิงหาคม 2549
 (448 kB)
อัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริง และพอสมควรแก่เหตุของเงินที่ให้สินเชื่อเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2549
ประกาศวันที่ : 04 สิงหาคม 2549
 (200 kB)
<1    2    3    4     5    6>

tunjai personal loan

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ