อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารกรุงศรี สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ อันประกอบไปด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของเงินให้สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค (Consumer Loan) และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของเงินให้สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ (Commercial Loan) โดยรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆ ที่ผู้กู้ต้องดูกันอย่างถี่ถ้วนมีตั้งแต่ 1) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงสุดในกรณีปกติ และ 2) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงสุดกรณีผิดเงื่อนไขหรือผิดนัดชำระหนี้

นอกจากนี้ทุกท่านอาจจะต้องดูเพิ่มเติมในตารางด้วยว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทั้งแบบ Consumer Loan และ Commercial Loan ถูกจัดจำแนกอยู่ในประเภทของสินเชื่อส่วนบุคคลหรือสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย การศึกษาอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้เข้าใจจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนควรศึกษา

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้รวมไปถึงค่าธรรมเนียมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาหรือที่เบอร์โทรศัพท์ 1572

อัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริง และพอสมควรแก่เหตุของเงินที่ให้สินเชื่อเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2555
ประกาศวันที่ : 26 ตุลาคม 2555
 (503 kB)
อัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริง และพอสมควรแก่เหตุของเงินที่ให้สินเชื่อเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2555
ประกาศวันที่ : 30 มีนาคม 2555
 (497 kB)
อัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริง และพอสมควรแก่เหตุของเงินที่ให้สินเชื่อเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555
ประกาศวันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2555
 (128 kB)
อัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริง และพอสมควรแก่เหตุของเงินที่ให้สินเชื่อเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2554
ประกาศวันที่ : 06 กันยายน 2554
 (121 kB)
อัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริง และพอสมควรแก่เหตุของเงินที่ให้สินเชื่อเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2554
ประกาศวันที่ : 22 กรกฎาคม 2554
 (123 kB)
อัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริง และพอสมควรแก่เหตุของเงินที่ให้สินเชื่อเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2554
ประกาศวันที่ : 09 มิถุนายน 2554
 (138 kB)
อัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริง และพอสมควรแก่เหตุของเงินที่ให้สินเชื่อเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2554
ประกาศวันที่ : 25 เมษายน 2554
 (124 kB)
อัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริง และพอสมควรแก่เหตุของเงินที่ให้สินเชื่อเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2554
ประกาศวันที่ : 15 มีนาคม 2554
 (140 kB)
อัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริง และพอสมควรแก่เหตุของเงินที่ให้สินเชื่อเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2554
ประกาศวันที่ : 17 มกราคม 2554
 (137 kB)
อัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริง และพอสมควรแก่เหตุของเงินที่ให้สินเชื่อเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2553
ประกาศวันที่ : 12 ธันวาคม 2553
 (136 kB)
<1    2     3    4    5    6>

tunjai personal loan

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ