อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ

ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2560
ประกาศวันที่ : 19 พฤษภาคม 2560
 (152 kB)
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2559
ประกาศวันที่ : 29 เมษายน 2559
 (187 kB)
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2559
ประกาศวันที่ : 08 เมษายน 2559
 (156 kB)
อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศวันที่ : 01 กุมภาพันธ์ 2559
 (153 kB)
อัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริง และพอสมควรแก่เหตุของเงินที่ให้สินเชื่อ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559
ประกาศวันที่ : 29 ธันวาคม 2558
 (159 kB)
อัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริง และพอสมควรแก่เหตุของเงินที่ให้สินเชื่อเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2558
ประกาศวันที่ : 29 พฤษภาคม 2558
 (138 kB)
อัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริง และพอสมควรแก่เหตุของเงินที่ให้สินเชื่อเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2558
ประกาศวันที่ : 19 มีนาคม 2558
 (134 kB)
อัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริง และพอสมควรแก่เหตุของเงินที่ให้สินเชื่อเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2557
ประกาศวันที่ : 20 มีนาคม 2557
 (509 kB)
อัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริง และพอสมควรแก่เหตุของเงินที่ให้สินเชื่อเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2556
ประกาศวันที่ : 06 ธันวาคม 2556
 (503 kB)
อัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริง และพอสมควรแก่เหตุของเงินที่ให้สินเชื่อเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2555
ประกาศวันที่ : 26 ตุลาคม 2555
 (503 kB)
<1     2    3    4    5    6>

tunjai personal loan

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ