อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารกรุงศรี สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ อันประกอบไปด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของเงินให้สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค (Consumer Loan) และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของเงินให้สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ (Commercial Loan) โดยรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆ ที่ผู้กู้ต้องดูกันอย่างถี่ถ้วนมีตั้งแต่ 1) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงสุดในกรณีปกติ และ 2) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงสุดกรณีผิดเงื่อนไขหรือผิดนัดชำระหนี้

นอกจากนี้ทุกท่านอาจจะต้องดูเพิ่มเติมในตารางด้วยว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทั้งแบบ Consumer Loan และ Commercial Loan ถูกจัดจำแนกอยู่ในประเภทของสินเชื่อส่วนบุคคลหรือสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย การศึกษาอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้เข้าใจจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนควรศึกษา

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้รวมไปถึงค่าธรรมเนียมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาหรือที่เบอร์โทรศัพท์ 1572

ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563
ประกาศวันที่ : 23 มีนาคม 2563
 (353 kB)
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศวันที่ : 07 กุมภาพันธ์ 2563
 (324 kB)
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
ประกาศวันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562
 (318 kB)
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2562
ประกาศวันที่ : 16 สิงหาคม 2562
 (371 kB)
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2560
ประกาศวันที่ : 19 พฤษภาคม 2560
 (152 kB)
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2559
ประกาศวันที่ : 29 เมษายน 2559
 (187 kB)
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2559
ประกาศวันที่ : 08 เมษายน 2559
 (156 kB)
อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศวันที่ : 01 กุมภาพันธ์ 2559
 (153 kB)
อัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริง และพอสมควรแก่เหตุของเงินที่ให้สินเชื่อ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559
ประกาศวันที่ : 29 ธันวาคม 2558
 (159 kB)
อัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริง และพอสมควรแก่เหตุของเงินที่ให้สินเชื่อเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2558
ประกาศวันที่ : 29 พฤษภาคม 2558
 (138 kB)
<1     2    3    4    5    6>

tunjai personal loan

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ