อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

สินเชื่อบุคคลภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย

อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด ๆ และค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุเกี่ยวกับสินเชื่อบุคคลภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563
ประกาศวันที่ : 31 กรกฎาคม 2563
 (120 kB)
สินเชื่อบุคคลภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2558
ประกาศวันที่ : 22 ตุลาคม 2558
 (553 kB)
สินเชื่อบุคคลภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556
ประกาศวันที่ : 31 กรกฎาคม 2556
 (110 kB)
สินเชื่อบุคคลภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556
ประกาศวันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2556
 (301 kB)
สินเชื่อบุคคลภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2555
ประกาศวันที่ : 30 มีนาคม 2555
 (338 kB)
สินเชื่อบุคคลภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2551
ประกาศวันที่ : 07 กรกฎาคม 2551
 (110 kB)

อัตราดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมและประกาศอื่นๆ

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ