อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562
ประกาศวันที่ : 09 สิงหาคม 2562
 (1.3 MB)
อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศวันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2562
 (370 kB)
อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2561
ประกาศวันที่ : 04 ธันวาคม 2561
 (359 kB)
อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2559
ประกาศวันที่ : 11 พฤษภาคม 2559
 (389 kB)
อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2559
ประกาศวันที่ : 26 เมษายน 2559
 (388 kB)
อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2558
ประกาศวันที่ : 04 มิถุนายน 2558
 (435 kB)
อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558
ประกาศวันที่ : 31 มีนาคม 2558
 (434 kB)
อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศวันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2558
 (393 kB)
อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2558
ประกาศวันที่ : 30 ธันวาคม 2557
 (5.7 MB)
อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศเริ่มใช้ตั้งแต่ 24 พฤศจิกายน 2557
ประกาศวันที่ : 21 พฤศจิกายน 2557
 (161 kB)
<1     2    3>

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ