อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563
ประกาศวันที่ : 31 สิงหาคม 2563
 (1 MB)
อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563
ประกาศวันที่ : 29 พฤษภาคม 2563
 (386 kB)
อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563
ประกาศวันที่ : 26 มีนาคม 2563
 (415 kB)
อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562
ประกาศวันที่ : 27 กันยายน 2562
 (431 kB)
อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562
ประกาศวันที่ : 09 สิงหาคม 2562
 (1.3 MB)
อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศวันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2562
 (370 kB)
อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2561
ประกาศวันที่ : 04 ธันวาคม 2561
 (359 kB)
อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2559
ประกาศวันที่ : 11 พฤษภาคม 2559
 (389 kB)
อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2559
ประกาศวันที่ : 26 เมษายน 2559
 (388 kB)
อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2558
ประกาศวันที่ : 04 มิถุนายน 2558
 (435 kB)
<1     2    3>

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ