อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

อัตราค่าธรรมเนียมการฝาก-ถอน เงิื่อนไข และค่าธรรมเนียมบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

ตารางอัตราค่าธรรมเนียมการฝาก-ถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศวันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2562
 (160 kB)
ตารางเงื่อนไขและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศวันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2562
 (147 kB)
ตารางอัตราค่าธรรมเนียมการฝาก-ถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562
ประกาศวันที่ : 26 ธันวาคม 2561
 (159 kB)
ตารางเงื่อนไขและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562
ประกาศวันที่ : 26 ธันวาคม 2561
 (148 kB)
อัตราค่าธรรมเนียมการฝาก-ถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561
ประกาศวันที่ : 14 ธันวาคม 2560
 (144 kB)
อัตราค่าธรรมเนียมการฝาก-ถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560
ประกาศวันที่ : 23 ธันวาคม 2559
 (171 kB)
ตารางอัตราค่าธรรมเนียมการฝาก-ถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559
ประกาศวันที่ : 29 ธันวาคม 2558
 (259 kB)
ตารางเงื่อนไขและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2558
ประกาศวันที่ : 31 มีนาคม 2558
 (107 kB)
ตารางเงื่อนไขและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2558 (ยกเลิกประกาศฉบับนี้ ให้ใช้ประกาศฉบับวันที่ 31 มี.ค. 2558 แทน)
ประกาศวันที่ : 16 มีนาคม 2558
 (160 kB)
อัตราค่าธรรมเนียมการฝาก-ถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558
ประกาศวันที่ : 30 ธันวาคม 2557
 (112 kB)
<1     2>

อัตราดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมและประกาศอื่นๆ

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ