อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

อัตราค่าธรรมเนียม

บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (1) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2563 (ประกาศวันที่ 8 กันยายน 2563)
 (245 kB)
ค่าบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2563 (ประกาศวันที่ 21 สิงหาคม 2563)
 (169 kB)
รายละเอียดเกี่ยวกับดอกเบี้ย ค่าบริการต่าง ๆ และเบี้ยปรับที่สถาบันการเงินอาจเรียกได้ ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับประเภทสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิ...
 (163 kB)
อัตราค่าธรรรมเนียมในการชำระเงินที่จุดบริการของ mPAY ในการให้เช่าซื้อ และให้เช่าแบบลีสซิ่ง และสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับประเภทสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 25...
 (130 kB)
ค่าบริการต่าง ๆ ของเงินให้สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค (Consumer Loan) ตามที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 (ประกาศวันที่ 15 กรกฎาคม 2563)
 (123 kB)
เบี้ยปรับที่เกี่ยวเนื่องกับเงินให้สินเชื่อที่อยู่อาศัย (Housing loan) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 (ประกาศวันที่ 15 กรกฎาคม 2563)
 (310 kB)
บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (1) – (5) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 (ประกาศวันที่ 15 พฤษภาคม 2563)
 (240 kB)
บริการตู้นิรภัย เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 (ประกาศวันที่ 31 ตุลาคม 2562)
 (602 kB)
บริการรับชำระบิลข้ามธนาคาร ในการให้เช่าซื้อ และให้เช่าแบบลีสซิ่ง และสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับประเภท สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2562
(ประกาศวันที่ 18 กรกฎาคม 2562)
บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562 (ประกาศวันที่ 19 เมษายน 2562)
 (193 kB)
<1     2    3    4>

อัตราดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมและประกาศอื่นๆ

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ