อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมล่วงหน้า

บริการตู้นิรภัย เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562
ประกาศวันที่ : 30 มกราคม 2562
 (92 kB)

อัตราดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมและประกาศอื่นๆ

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ