อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมล่วงหน้า

ยกเลิกการขายบัตรกรุงศรี เดบิต บางประเภท และยกเลิกการออกบัตรทดแทน เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562
ประกาศวันที่ : 31 ตุลาคม 2562
 (114 kB)

อัตราดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมและประกาศอื่นๆ

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ