อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมล่วงหน้า

บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (1) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2563
ประกาศวันที่ : 17 มิถุนายน 2563
 (262 kB)
ตารางอัตราค่าธรรมเนียมการฝาก-ถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2563
ประกาศวันที่ : 01 มิถุนายน 2563
 (147 kB)
ตารางเงื่อนไขและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2563
ประกาศวันที่ : 01 มิถุนายน 2563
 (138 kB)
บริการระบบชำระเงินระหว่างประเทศ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2563
ประกาศวันที่ : 01 มิถุนายน 2563
 (131 kB)
รายละเอียดเกี่ยวกับดอกเบี้ย ค่าบริการต่าง ๆ และเบี้ยปรับ ที่สถาบันการเงินอาจเรียกได้ ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับประเภทสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
ประกาศวันที่ : 15 พฤษภาคม 2563
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดบริการบัตรกรุงศรี เดบิต เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563
ประกาศวันที่ : 30 เมษายน 2563
 (191 kB)

อัตราดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมและประกาศอื่นๆ

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ