อัตราดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมและประกาศอื่นๆ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
ประกาศวันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2557
 (974 kB)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557
ประกาศวันที่ : 03 กุมภาพันธ์ 2557
 (980 kB)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2557
ประกาศวันที่ : 09 มกราคม 2557
 (980 kB)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2556
ประกาศวันที่ : 11 ธันวาคม 2556
 (977 kB)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2556
ประกาศวันที่ : 06 ธันวาคม 2556
 (984 kB)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556
ประกาศวันที่ : 08 พฤศจิกายน 2556
 (275 kB)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2556
ประกาศวันที่ : 03 ตุลาคม 2556
 (274 kB)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2556
ประกาศวันที่ : 30 กันยายน 2556
 (275 kB)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2556
ประกาศวันที่ : 02 กันยายน 2556
 (981 kB)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2556
ประกาศวันที่ : 14 สิงหาคม 2556
 (981 kB)
<1    2    3    4    5    6     7    8    9    10...>

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ