อัตราดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมและประกาศอื่นๆ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2559
ประกาศวันที่ : 19 พฤษภาคม 2559
 (864 kB)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2559
ประกาศวันที่ : 09 พฤษภาคม 2559
 (441 kB)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559
ประกาศวันที่ : 30 มีนาคม 2559
 (439 kB)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2559
ประกาศวันที่ : 10 มีนาคม 2559
 (438 kB)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2559
ประกาศวันที่ : 28 มกราคม 2559
 (438 kB)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2558
ประกาศวันที่ : 09 ธันวาคม 2558
 (463 kB)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
ประกาศวันที่ : 12 พฤศจิกายน 2558
 (723 kB)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2558
ประกาศวันที่ : 02 ตุลาคม 2558
 (508 kB)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2558
ประกาศวันที่ : 09 กันยายน 2558
 (507 kB)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2558
ประกาศวันที่ : 06 กรกฎาคม 2558
 (463 kB)
<1    2    3     4    5    6    7    8    9    10...>

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ