อัตราดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมและประกาศอื่นๆ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561
ประกาศวันที่ : 31 กรกฎาคม 2561
 (441 kB)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
ประกาศวันที่ : 20 กรกฎาคม 2561
 (442 kB)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561
ประกาศวันที่ : 28 มีนาคม 2561
 (568 kB)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2560
ประกาศวันที่ : 18 ตุลาคม 2560
 (365 kB)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2560
ประกาศวันที่ : 09 สิงหาคม 2560
 (466 kB)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2560
ประกาศวันที่ : 05 กรกฎาคม 2560
 (470 kB)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559
ประกาศวันที่ : 30 กันยายน 2559
 (365 kB)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2559
ประกาศวันที่ : 03 สิงหาคม 2559
 (363 kB)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2559
ประกาศวันที่ : 28 มิถุนายน 2559
 (363 kB)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2559
ประกาศวันที่ : 19 พฤษภาคม 2559
 (864 kB)
<1    2     3    4    5    6    7    8    9    10...>

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ