อัตราดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมและประกาศอื่นๆ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2554
ประกาศวันที่ : 29 กรกฎาคม 2554
 (943 kB)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2554
ประกาศวันที่ : 22 กรกฎาคม 2554
 (221 kB)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2554
ประกาศวันที่ : 13 กรกฎาคม 2554
 (221 kB)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2554
ประกาศวันที่ : 11 กรกฎาคม 2554
 (234 kB)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2554
ประกาศวันที่ : 04 กรกฎาคม 2554
 (945 kB)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554
ประกาศวันที่ : 30 มิถุนายน 2554
 (927 kB)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2554
ประกาศวันที่ : 21 มิถุนายน 2554
 (929 kB)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2554
ประกาศวันที่ : 09 มิถุนายน 2554
 (936 kB)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2554
ประกาศวันที่ : 26 พฤษภาคม 2554
 (237 kB)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2554
ประกาศวันที่ : 29 เมษายน 2554
 (945 kB)
<...11     12    13    14    15    16>

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ