อัตราดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมและประกาศอื่นๆ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2562
ประกาศวันที่ : 06 สิงหาคม 2562
 (261 kB)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2562
ประกาศวันที่ : 05 มิถุนายน 2562
 (806 kB)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2562
ประกาศวันที่ : 17 พฤษภาคม 2562
 (1.6 MB)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2562
ประกาศวันที่ : 02 พฤษภาคม 2562
 (629 kB)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2562
ประกาศวันที่ : 08 มีนาคม 2562
 (452 kB)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2562
ประกาศวันที่ : 21 มกราคม 2562
 (248 kB)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2561
ประกาศวันที่ : 04 ธันวาคม 2561
 (858 kB)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561
ประกาศวันที่ : 28 กันยายน 2561
 (445 kB)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2561
ประกาศวันที่ : 25 กันยายน 2561
 (439 kB)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561
ประกาศวันที่ : 30 สิงหาคม 2561
 (981 kB)
<1     2    3    4    5    6    7    8    9    10...>

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ