อัตราดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมและประกาศอื่นๆ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2560
ประกาศวันที่ : 05 กรกฎาคม 2560
 (470 kB)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559
ประกาศวันที่ : 30 กันยายน 2559
 (365 kB)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2559
ประกาศวันที่ : 03 สิงหาคม 2559
 (363 kB)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2559
ประกาศวันที่ : 28 มิถุนายน 2559
 (363 kB)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2559
ประกาศวันที่ : 19 พฤษภาคม 2559
 (864 kB)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2559
ประกาศวันที่ : 09 พฤษภาคม 2559
 (441 kB)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559
ประกาศวันที่ : 30 มีนาคม 2559
 (439 kB)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2559
ประกาศวันที่ : 10 มีนาคม 2559
 (438 kB)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2559
ประกาศวันที่ : 28 มกราคม 2559
 (438 kB)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2558
ประกาศวันที่ : 09 ธันวาคม 2558
 (463 kB)
<1     2    3    4    5    6    7    8    9    10...>

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ