อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน สำหรับนักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่

อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน สำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2558
ประกาศวันที่ : 12 พฤษภาคม 2558
 (123 kB)
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน สำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2558
ประกาศวันที่ : 19 มีนาคม 2558
 (123 kB)
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน สำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2558
ประกาศวันที่ : 29 ธันวาคม 2557
 (1.1 MB)
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน สำหรับนักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2557
ประกาศวันที่ : 13 มกราคม 2557
 (88 kB)
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน สำหรับนักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2556
ประกาศวันที่ : 02 กรกฎาคม 2556
 (106 kB)
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน สำหรับนักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2556
ประกาศวันที่ : 30 พฤษภาคม 2556
 (105 kB)
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน สำหรับนักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
ประกาศวันที่ : 09 พฤศจิกายน 2555
 (104 kB)
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน สำหรับนักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2555
ประกาศวันที่ : 02 กรกฎาคม 2555
 (105 kB)
<1 >

อัตราดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมและประกาศอื่นๆ

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ