วันที่ 13/12/2562 เวลา 19:30 รอบที่ 4

FOREIGN CURRENCIES DENOM. NOTES BUY SELL
COUNTRY CURRENCY BUY SELL SIGHT T/T
 U.S.A. USD 129.0600030.4400029.8100029.9100030.41000
 U.S.A. USD 5-2029.4600030.45000UNQ.UNQ.UNQ.
 U.S.A. USD 50-10029.8300030.46000UNQ.UNQ.UNQ.
 EURO EUR 33.2000034.2500033.1826933.3026934.06269
 UNITED KINGDOM GBP 39.8500041.9900039.9272240.1072241.03222
 JAPAN JPY 10027.1000028.3800027.1550027.2450027.87000
 MALAYSIA MYR* 6.700007.530007.065027.085027.48502
 SINGAPORE SGD 21.9300022.6800021.8943421.9643422.65434
 HONGKONG HKD 3.770003.950003.798453.818453.90845
 BRUNEI BND 21.4000022.64000UNQ.UNQ.UNQ.
 AUSTRALIA AUD 20.4000021.4200020.1959320.2959321.39423
 CANADA CAD 22.2600023.2900022.4696722.5696723.26967
 SWITZERLAND CHF 30.1000031.0300030.1013530.2213531.00479
 CHINA CNY* 3.970004.480004.200364.220364.42036
 DENMARK DKK 4.280004.580004.429974.449974.56923
 INDIA INR* UNQ.UNQ.0.310380.380380.47438
 KOREA KRW 1002.310003.34000UNQ.UNQ.UNQ.
 NORWAY NOK 3.150003.470003.262403.282403.38246
 NEW ZEALAND NZD 19.3800020.7000019.4072719.4972720.37727
 SAUDI ARABIA SAR 6.490008.67000UNQ.UNQ.UNQ.
 SWEDEN SEK 3.070003.320003.164363.184363.26402
 TAIWAN TWD 0.780001.15000UNQ.UNQ.UNQ.
 SOUTH AFRICA ZAR 1.370002.31000UNQ.UNQ.UNQ.
 UNITED ARAB EMIRATESAED 6.670008.66000UNQ.UNQ.UNQ.
 INDONESIA IDR* 1000UNQ.UNQ.1.886601.906602.40660
 PHILIPPINES PHP* UNQ.UNQ.UNQ.0.582760.61276
 BAHRAIN BHD UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.
 BRAZIL BRL UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.
 LAOS LAK* UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.
 VIETNAM VND UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.
 
  • The above rates are subject to change without prior notice.
  • Amount greater than USD 20,000.- or equivalent , Please contact Global Markets Group.
  • Currency with * for remittance transactions are available upon request, Please contact Global Markets Group.
  • Global Markets Group Telephone number 0-2021-6399, 0-2021-6200, 0-2021-6370-71,0-2021-6380-92.

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ