วันที่ 24/09/2563 เวลา 08:55 รอบที่ 2

FOREIGN CURRENCIES DENOM. NOTES BUY SELL
COUNTRY CURRENCY BUY SELL SIGHT T/T
 U.S.A. USD 130.4900031.8700031.2400031.3400031.84000
 U.S.A. USD 5-2030.8900031.88000UNQ.UNQ.UNQ.
 U.S.A. USD 50-10031.2100031.89000UNQ.UNQ.UNQ.
 EURO EUR 36.3600037.4400036.3607936.4807937.24079
 UNITED KINGDOM GBP 39.4500041.2200039.5557839.7357840.66078
 JAPAN JPY 10029.5800030.8200029.6050029.6950030.32000
 MALAYSIA MYR* 6.990007.820007.354637.374637.77463
 SINGAPORE SGD 22.5600023.4000022.6072622.6772623.36726
 HONGKONG HKD 3.980004.160004.011024.031024.12102
 BRUNEI BND 22.1200023.36000UNQ.UNQ.UNQ.
 AUSTRALIA AUD 21.6600022.9100021.6802421.7802422.87854
 CANADA CAD 22.9500023.9800023.1642823.2642823.96428
 SWITZERLAND CHF 33.7100034.6800033.7433233.8633234.64676
 CHINA CNY* 4.290004.800004.519524.539524.73952
 DENMARK DKK 4.720005.020004.875124.895125.01438
 INDIA INR* UNQ.UNQ.0.312330.382330.47633
 KOREA KRW 1002.310003.34000UNQ.UNQ.UNQ.
 NORWAY NOK 3.150003.470003.261023.281023.38108
 NEW ZEALAND NZD 20.1300021.4500020.1582920.2482921.12829
 SAUDI ARABIA SAR 6.870009.05000UNQ.UNQ.UNQ.
 SWEDEN SEK 3.350003.600003.449313.469313.54897
 TAIWAN TWD 0.870001.24000UNQ.UNQ.UNQ.
 SOUTH AFRICA ZAR 1.130002.070001.805611.825611.86561
 UNITED ARAB EMIRATESAED 7.060009.05000UNQ.UNQ.UNQ.
 INDONESIA IDR* 1000UNQ.UNQ.1.862301.882302.38230
 PHILIPPINES PHP* UNQ.UNQ.UNQ.0.635430.66543
 BAHRAIN BHD UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.
 BRAZIL BRL UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.
 LAOS LAK* UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.
 VIETNAM VND UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.
 
  • The above rates are subject to change without prior notice.
  • Please refer to the rate announced on FX Counter or other channels before execution.
  • Amount greater than USD 20,000.- or equivalent , Please contact Global Markets Group.
  • Currency with * for remittance transactions are available upon request, Please contact Global Markets Group.
  • Global Markets Group Telephone number 0-2021-6399, 0-2021-6200, 0-2021-6370-71,0-2021-6380-92.

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ