วันที่ 18/08/2560 เวลา 10:00 รอบที่ 2

FOREIGN CURRENCIES DENOM. NOTES BUY SELL
COUNTRY CURRENCY BUY SELL SIGHT T/T
 U.S.A. USD 132.1500033.5300032.8900032.9900033.49000
 U.S.A. USD 5-2032.5500033.54000UNQ.UNQ.UNQ.
 U.S.A. USD 50-10032.8800033.55000UNQ.UNQ.UNQ.
 EURO EUR 38.4300039.5400038.4655938.5855939.34559
 UNITED KINGDOM GBP 42.0300043.9700042.1191042.2991043.22410
 JAPAN JPY 10029.8700031.2300029.9950030.0850030.71000
 MALAYSIA MYR* 7.150007.98000UNQ.UNQ.UNQ.
 SINGAPORE SGD 23.9100024.7100023.9161523.9861524.67615
 HONGKONG HKD 4.160004.340004.183764.203764.29376
 BRUNEI BND 23.4300024.67000UNQ.UNQ.UNQ.
 AUSTRALIA AUD 25.5500026.7900025.5572725.6572726.75557
 CANADA CAD 25.5800026.6100025.7789925.8789926.57899
 SWITZERLAND CHF 33.8900034.9800034.0377034.1577034.94114
 CHINA CNY* 4.740005.140004.861274.881275.08127
 DENMARK DKK 5.010005.310005.162285.182285.30154
 INDIA INR* UNQ.UNQ.0.401000.471000.56500
 KOREA KRW 1002.310003.34000UNQ.UNQ.UNQ.
 NORWAY NOK 3.990004.310004.096194.116194.21625
 NEW ZEALAND NZD 23.6900025.0000023.6953123.7853124.66531
 SAUDI ARABIA SAR 7.320009.50000UNQ.UNQ.UNQ.
 SWEDEN SEK 3.930004.180004.026854.046854.12651
 TAIWAN TWD 0.880001.25000UNQ.UNQ.UNQ.
 SOUTH AFRICA ZAR 1.780002.72000UNQ.UNQ.UNQ.
 UNITED ARAB EMIRATESAED 7.510009.50000UNQ.UNQ.UNQ.
 INDONESIA IDR* 1000UNQ.UNQ.UNQ.2.237092.73709
 PHILIPPINES PHP* UNQ.UNQ.UNQ.0.631200.66120
 BAHRAIN BHD UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.
 BRAZIL BRL UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.
 LAOS LAK* 1000UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.
 VIETNAM VND 1000UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.
 
  • The above rates are subject to change without prior notice.
  • Amount greater than USD 20,000.- or equivalent , Please contact Global Markets Group.
  • Currency with * for remittance transactions are available upon request, Please contact Global Markets Group.
  • Global Markets Group Telephone number 0-2021-6399, 0-2021-6200, 0-2021-6370-71,0-2021-6380-92.

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ