วันที่ 21/01/2562 เวลา 17:00 รอบที่ 3

FOREIGN CURRENCIES DENOM. NOTES BUY SELL
COUNTRY CURRENCY BUY SELL SIGHT T/T
 U.S.A. USD 130.6400032.0200031.4000031.4900031.99000
 U.S.A. USD 5-2031.0400032.03000UNQ.UNQ.UNQ.
 U.S.A. USD 50-10031.3900032.04000UNQ.UNQ.UNQ.
 EURO EUR 35.6100036.6500035.6104535.7004536.46045
 UNITED KINGDOM GBP 40.0500042.2300040.1767340.3567341.28173
 JAPAN JPY 10028.5200029.7900028.5700028.6600029.28500
 MALAYSIA MYR* 7.130007.960007.497937.517937.91793
 SINGAPORE SGD 22.9500023.7400022.9590023.0190023.70900
 HONGKONG HKD 3.950004.130003.981434.001434.09143
 BRUNEI BND 22.4600023.70000UNQ.UNQ.UNQ.
 AUSTRALIA AUD 22.0700023.2900022.0703422.1703423.26864
 CANADA CAD 23.2700024.3000023.4830423.5830424.28304
 SWITZERLAND CHF 31.3000032.3100031.3749631.4949632.27840
 CHINA CNY* 4.330004.840004.563834.583834.78383
 DENMARK DKK 4.600004.900004.755694.775694.89495
 INDIA INR* UNQ.UNQ.0.328750.398750.49275
 KOREA KRW 1002.310003.34000UNQ.UNQ.UNQ.
 NORWAY NOK 3.530003.850003.639653.659653.75971
 NEW ZEALAND NZD 20.8200022.1300020.8389620.9289621.80896
 SAUDI ARABIA SAR 6.910009.09000UNQ.UNQ.UNQ.
 SWEDEN SEK 3.360003.610003.458903.478903.55856
 TAIWAN TWD 0.810001.18000UNQ.UNQ.UNQ.
 SOUTH AFRICA ZAR 1.570002.51000UNQ.UNQ.UNQ.
 UNITED ARAB EMIRATESAED 7.100009.09000UNQ.UNQ.UNQ.
 INDONESIA IDR* 1000UNQ.UNQ.1.969151.989152.48915
 PHILIPPINES PHP* UNQ.UNQ.UNQ.0.588540.61854
 BAHRAIN BHD UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.
 BRAZIL BRL UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.
 LAOS LAK* UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.
 VIETNAM VND UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.
 
  • The above rates are subject to change without prior notice.
  • Amount greater than USD 20,000.- or equivalent , Please contact Global Markets Group.
  • Currency with * for remittance transactions are available upon request, Please contact Global Markets Group.
  • Global Markets Group Telephone number 0-2021-6399, 0-2021-6200, 0-2021-6370-71,0-2021-6380-92.

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ