วันที่ 24/04/2562 เวลา 17:00 รอบที่ 4

FOREIGN CURRENCIES DENOM. NOTES BUY SELL
COUNTRY CURRENCY BUY SELL SIGHT T/T
 U.S.A. USD 130.8800032.2600031.6300031.7300032.23000
 U.S.A. USD 5-2031.2800032.27000UNQ.UNQ.UNQ.
 U.S.A. USD 50-10031.6100032.28000UNQ.UNQ.UNQ.
 EURO EUR 35.3000036.4200035.3575835.4775836.23758
 UNITED KINGDOM GBP 40.6200042.7900040.7268340.9068341.83183
 JAPAN JPY 10028.1000029.4200028.1950028.2850028.91000
 MALAYSIA MYR* 7.160007.990007.524287.544287.94428
 SINGAPORE SGD 23.1500023.9400023.1534323.2234323.91343
 HONGKONG HKD 3.990004.170004.013544.033544.12354
 BRUNEI BND 22.6600023.90000UNQ.UNQ.UNQ.
 AUSTRALIA AUD 21.8500023.2400022.0214722.1214723.21977
 CANADA CAD 23.1400024.1700023.3473023.4473024.14730
 SWITZERLAND CHF 30.7500031.7500030.8258630.9458631.72930
 CHINA CNY* 4.400004.910004.635464.655464.85546
 DENMARK DKK 4.570004.870004.724914.744914.86417
 INDIA INR* UNQ.UNQ.0.341360.411360.50536
 KOREA KRW 1002.310003.34000UNQ.UNQ.UNQ.
 NORWAY NOK 3.560003.880003.668053.688053.78811
 NEW ZEALAND NZD 20.7100022.0200020.7319020.8219021.70190
 SAUDI ARABIA SAR 6.980009.16000UNQ.UNQ.UNQ.
 SWEDEN SEK 3.260003.510003.356333.376333.45599
 TAIWAN TWD 0.820001.19000UNQ.UNQ.UNQ.
 SOUTH AFRICA ZAR 1.520002.46000UNQ.UNQ.UNQ.
 UNITED ARAB EMIRATESAED 7.170009.16000UNQ.UNQ.UNQ.
 INDONESIA IDR* 1000UNQ.UNQ.2.002112.022112.52211
 PHILIPPINES PHP* UNQ.UNQ.UNQ.0.598940.62894
 BAHRAIN BHD UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.
 BRAZIL BRL UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.
 LAOS LAK* UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.
 VIETNAM VND UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.
 
  • The above rates are subject to change without prior notice.
  • Amount greater than USD 20,000.- or equivalent , Please contact Global Markets Group.
  • Currency with * for remittance transactions are available upon request, Please contact Global Markets Group.
  • Global Markets Group Telephone number 0-2021-6399, 0-2021-6200, 0-2021-6370-71,0-2021-6380-92.

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ