วันที่ 14/08/2563 เวลา 08:05 รอบที่ 1

FOREIGN CURRENCIES DENOM. NOTES BUY SELL
COUNTRY CURRENCY BUY SELL SIGHT T/T
 U.S.A. USD 129.9400031.3200030.6900030.7900031.29000
 U.S.A. USD 5-2030.3400031.33000UNQ.UNQ.UNQ.
 U.S.A. USD 50-10030.6600031.34000UNQ.UNQ.UNQ.
 EURO EUR 36.1200037.2000036.1473836.2673837.02738
 UNITED KINGDOM GBP 39.7800041.9500039.8941940.0741940.99919
 JAPAN JPY 10028.6300029.8700028.6550028.7450029.37000
 MALAYSIA MYR* 6.810007.640007.174887.194887.59488
 SINGAPORE SGD 22.1300022.9700022.1916122.2616122.95161
 HONGKONG HKD 3.910004.090003.939983.959984.04998
 BRUNEI BND 21.7200022.96000UNQ.UNQ.UNQ.
 AUSTRALIA AUD 21.4800022.7200021.5056521.6056522.70395
 CANADA CAD 22.8100023.8400023.0180423.1180423.81804
 SWITZERLAND CHF 33.5600034.5300033.6037933.7237934.50723
 CHINA CNY* 4.120004.630004.350054.370054.57005
 DENMARK DKK 4.690004.990004.843064.863064.98232
 INDIA INR* UNQ.UNQ.0.297900.367900.46190
 KOREA KRW 1002.310003.34000UNQ.UNQ.UNQ.
 NORWAY NOK 3.320003.640003.422913.442913.54297
 NEW ZEALAND NZD 19.7400021.0500019.7670619.8570620.73706
 SAUDI ARABIA SAR 6.730008.91000UNQ.UNQ.UNQ.
 SWEDEN SEK 3.410003.660003.511913.531913.61157
 TAIWAN TWD 0.840001.21000UNQ.UNQ.UNQ.
 SOUTH AFRICA ZAR 1.060002.000001.740581.760581.80058
 UNITED ARAB EMIRATESAED 6.910008.90000UNQ.UNQ.UNQ.
 INDONESIA IDR* 1000UNQ.UNQ.1.830851.850852.35085
 PHILIPPINES PHP* UNQ.UNQ.UNQ.0.620870.65087
 BAHRAIN BHD UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.
 BRAZIL BRL UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.
 LAOS LAK* UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.
 VIETNAM VND UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.
 
  • The above rates are subject to change without prior notice.
  • Please refer to the rate announced on FX Counter or other channels before execution.
  • Amount greater than USD 20,000.- or equivalent , Please contact Global Markets Group.
  • Currency with * for remittance transactions are available upon request, Please contact Global Markets Group.
  • Global Markets Group Telephone number 0-2021-6399, 0-2021-6200, 0-2021-6370-71,0-2021-6380-92.

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ