วันที่ 16/08/2561 เวลา 13:00 รอบที่ 3

FOREIGN CURRENCIES DENOM. NOTES BUY SELL
COUNTRY CURRENCY BUY SELL SIGHT T/T
 U.S.A. USD 132.1400033.5200032.8900032.9900033.49000
 U.S.A. USD 5-2032.5400033.53000UNQ.UNQ.UNQ.
 U.S.A. USD 50-10032.8600033.54000UNQ.UNQ.UNQ.
 EURO EUR 37.3200038.4300037.3487337.4687338.22873
 UNITED KINGDOM GBP 41.5500043.7200041.6404441.8204442.74544
 JAPAN JPY 10029.5500030.8200029.5950029.6850030.31000
 MALAYSIA MYR* 7.530008.360007.896237.916238.31623
 SINGAPORE SGD 23.7200024.5600023.7701023.8401024.53010
 HONGKONG HKD 4.140004.320004.169534.189534.27953
 BRUNEI BND 23.3200024.56000UNQ.UNQ.UNQ.
 AUSTRALIA AUD 23.5000024.7500023.5113423.6113424.70964
 CANADA CAD 24.6800025.7100024.8892324.9892325.68923
 SWITZERLAND CHF 32.9600033.9300033.0014133.1214133.90485
 CHINA CNY* 4.480004.990004.707054.727054.92705
 DENMARK DKK 4.850005.150004.999645.019645.13890
 INDIA INR* UNQ.UNQ.0.356610.426610.52061
 KOREA KRW 1002.310003.34000UNQ.UNQ.UNQ.
 NORWAY NOK 3.770004.090003.880293.900294.00035
 NEW ZEALAND NZD 21.3500022.6700021.3751621.4651622.34516
 SAUDI ARABIA SAR 7.310009.49000UNQ.UNQ.UNQ.
 SWEDEN SEK 3.470003.720003.567213.587213.66687
 TAIWAN TWD 0.860001.23000UNQ.UNQ.UNQ.
 SOUTH AFRICA ZAR 1.600002.54000UNQ.UNQ.UNQ.
 UNITED ARAB EMIRATESAED 7.510009.50000UNQ.UNQ.UNQ.
 INDONESIA IDR* 1000UNQ.UNQ.2.009842.029842.52984
 PHILIPPINES PHP* UNQ.UNQ.UNQ.0.607590.63759
 BAHRAIN BHD UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.
 BRAZIL BRL UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.
 LAOS LAK* UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.
 VIETNAM VND UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.
 
  • The above rates are subject to change without prior notice.
  • Amount greater than USD 20,000.- or equivalent , Please contact Global Markets Group.
  • Currency with * for remittance transactions are available upon request, Please contact Global Markets Group.
  • Global Markets Group Telephone number 0-2021-6399, 0-2021-6200, 0-2021-6370-71,0-2021-6380-92.

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ