วันที่ 11/12/2561 เวลา 17:30 รอบที่ 3

FOREIGN CURRENCIES DENOM. NOTES BUY SELL
COUNTRY CURRENCY BUY SELL SIGHT T/T
 U.S.A. USD 131.7700033.1500032.5200032.6200033.12000
 U.S.A. USD 5-2032.1700033.16000UNQ.UNQ.UNQ.
 U.S.A. USD 50-10032.4900033.17000UNQ.UNQ.UNQ.
 EURO EUR 36.7800037.8900036.8074536.9274537.68745
 UNITED KINGDOM GBP 40.5500042.7100040.6290740.8090741.73407
 JAPAN JPY 10028.5500029.9000028.6850028.7750029.40000
 MALAYSIA MYR* 7.280008.110007.645527.665528.06552
 SINGAPORE SGD 23.5000024.2900023.5043723.5743724.26437
 HONGKONG HKD 4.110004.290004.141074.161074.25107
 BRUNEI BND 23.0100024.25000UNQ.UNQ.UNQ.
 AUSTRALIA AUD 22.9300024.1900022.9548023.0548024.15310
 CANADA CAD 23.8700024.9000024.0752824.1752824.87528
 SWITZERLAND CHF 32.6100033.6400032.7020432.8220433.60548
 CHINA CNY* 4.400004.910004.638464.658464.85846
 DENMARK DKK 4.770005.070004.921444.941445.06070
 INDIA INR* UNQ.UNQ.0.336380.406380.50038
 KOREA KRW 1002.310003.34000UNQ.UNQ.UNQ.
 NORWAY NOK 3.660003.980003.768763.788763.88882
 NEW ZEALAND NZD 22.0500023.3600022.0599122.1499123.02991
 SAUDI ARABIA SAR 7.210009.39000UNQ.UNQ.UNQ.
 SWEDEN SEK 3.460003.710003.553933.573933.65359
 TAIWAN TWD 0.850001.22000UNQ.UNQ.UNQ.
 SOUTH AFRICA ZAR 1.570002.51000UNQ.UNQ.UNQ.
 UNITED ARAB EMIRATESAED 7.410009.40000UNQ.UNQ.UNQ.
 INDONESIA IDR* 1000UNQ.UNQ.1.988332.008332.50833
 PHILIPPINES PHP* UNQ.UNQ.UNQ.0.606650.63665
 BAHRAIN BHD UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.
 BRAZIL BRL UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.
 LAOS LAK* UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.
 VIETNAM VND UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.
 
  • The above rates are subject to change without prior notice.
  • Amount greater than USD 20,000.- or equivalent , Please contact Global Markets Group.
  • Currency with * for remittance transactions are available upon request, Please contact Global Markets Group.
  • Global Markets Group Telephone number 0-2021-6399, 0-2021-6200, 0-2021-6370-71,0-2021-6380-92.

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ