วันที่ 14/11/2561 เวลา 09:40 รอบที่ 2

FOREIGN CURRENCIES DENOM. NOTES BUY SELL
COUNTRY CURRENCY BUY SELL SIGHT T/T
 U.S.A. USD 131.7900033.1700032.5400032.6400033.14000
 U.S.A. USD 5-2032.1900033.18000UNQ.UNQ.UNQ.
 U.S.A. USD 50-10032.5100033.19000UNQ.UNQ.UNQ.
 EURO EUR 36.6500037.7300036.6689936.7889937.54899
 UNITED KINGDOM GBP 42.0100044.1800042.1194342.2994343.22443
 JAPAN JPY 10028.4700029.7100028.4950028.5850029.21000
 MALAYSIA MYR* 7.260008.090007.634337.654338.05433
 SINGAPORE SGD 23.3800024.2200023.4468623.5168624.20686
 HONGKONG HKD 4.110004.290004.134524.154524.24452
 BRUNEI BND 22.9400024.18000UNQ.UNQ.UNQ.
 AUSTRALIA AUD 23.0600024.3200023.1007223.2007224.29902
 CANADA CAD 24.2100025.2400024.4139324.5139325.21393
 SWITZERLAND CHF 32.1200033.0900032.1739932.2939933.07743
 CHINA CNY* 4.380004.890004.609244.629244.82924
 DENMARK DKK 4.750005.050004.903784.923785.04304
 INDIA INR* UNQ.UNQ.0.335940.405940.49994
 KOREA KRW 1002.310003.34000UNQ.UNQ.UNQ.
 NORWAY NOK 3.700004.020003.807203.827203.92726
 NEW ZEALAND NZD 21.7100023.0100021.7233721.8133722.69337
 SAUDI ARABIA SAR 7.220009.40000UNQ.UNQ.UNQ.
 SWEDEN SEK 3.480003.730003.576153.596153.67581
 TAIWAN TWD 0.850001.22000UNQ.UNQ.UNQ.
 SOUTH AFRICA ZAR 1.560002.50000UNQ.UNQ.UNQ.
 UNITED ARAB EMIRATESAED 7.410009.40000UNQ.UNQ.UNQ.
 INDONESIA IDR* 1000UNQ.UNQ.1.950801.970802.47080
 PHILIPPINES PHP* UNQ.UNQ.UNQ.0.604280.63428
 BAHRAIN BHD UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.
 BRAZIL BRL UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.
 LAOS LAK* UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.
 VIETNAM VND UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.
 
  • The above rates are subject to change without prior notice.
  • Amount greater than USD 20,000.- or equivalent , Please contact Global Markets Group.
  • Currency with * for remittance transactions are available upon request, Please contact Global Markets Group.
  • Global Markets Group Telephone number 0-2021-6399, 0-2021-6200, 0-2021-6370-71,0-2021-6380-92.

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ