วันที่ 22/05/2561

Currency 1 MONTH 2 MONTH 3 MONTH 6 MONTH
BUYING SELLING BUYING SELLING BUYING SELLING BUYING SELLING
 USD-8.00 3.00 -11.00 1.00 -15.00 -4.00 -26.00 -13.00
 EUR-3.00 13.75 3.00 20.50 5.25 23.75 21.25 42.00
 GBP-4.00 12.50 -3.00 16.75 -2.50 16.25 1.50 23.75
 JPY-5.00 11.50 -2.00 16.00 0.75 17.75 11.25 30.25
 MYRUNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.
 SGD-14.00 13.25 -15.00 13.25 -15.75 11.25 -19.50 10.50
 HKD-1.50 1.25 -1.75 1.25 -2.00 1.00 -2.75 0.25
 CHF-8.00 19.75 -2.50 26.50 2.25 30.50 19.50 50.00
 AUD-12.50 9.25 -14.25 8.25 -16.50 5.25 -22.75 0.75
 CAD-10.00 9.00 -10.25 9.75 -12.00 7.25 -16.50 4.50
 DKK-1.25 2.75 -0.50 3.75 0.25 4.00 2.25 6.75
 NOK-1.50 1.50 -1.50 1.75 -1.50 1.75 -1.50 2.00
 NZD-15.75 11.75 -17.75 10.50 -20.25 7.25 -26.75 2.50
 SEK-1.00 1.75 0.00 2.50 0.50 2.75 2.00 4.75

  • The above rates are subject to change without prior notice, Unit : Satang
  • Amount greater than USD 20,000.- or equivalent , Please contact Global Markets Group
  • Global Markets Group Telephone number 0-2021-6399, 0-2021-6200, 0-2021-6370-71,0-2021-6380-92.

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ