วันที่ 21/02/2562

Currency 1 MONTH 2 MONTH 3 MONTH 6 MONTH
BUYING SELLING BUYING SELLING BUYING SELLING BUYING SELLING
 USD-8.00 4.00 -11.00 2.00 -13.00 -1.00 -22.00 -9.00
 EUR-4.50 14.25 1.75 21.75 9.25 28.00 26.00 45.75
 GBP-7.25 13.25 -4.75 17.25 -1.00 19.75 5.00 27.25
 JPY-5.50 12.25 -0.75 18.00 5.00 22.75 17.25 36.25
 MYRUNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.
 SGD-13.75 13.00 -14.50 12.75 -14.75 12.50 -16.75 10.75
 HKD-1.25 1.50 -1.25 1.75 -1.25 1.75 -1.50 1.50
 CHF-8.25 20.00 -1.75 27.50 6.00 34.25 23.50 53.50
 AUD-11.25 10.25 -12.50 9.75 -13.00 8.50 -16.75 5.75
 CAD-9.50 9.25 -9.75 9.75 -9.75 9.00 -12.00 7.75
 DKK-1.25 2.75 0.00 3.75 1.00 4.75 3.50 7.50
 NOK-1.25 1.50 -1.25 1.75 -1.00 1.75 -1.00 2.25
 NZD-14.00 13.50 -14.75 13.50 -14.75 12.75 -18.00 10.50
 SEK-1.00 1.75 0.00 2.25 0.50 2.75 1.75 4.25

  • The above rates are subject to change without prior notice, Unit : Satang
  • Amount greater than USD 20,000.- or equivalent , Please contact Global Markets Group
  • Global Markets Group Telephone number 0-2021-6399, 0-2021-6200, 0-2021-6370-71,0-2021-6380-92.

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ