วันที่ 21/09/2561

Currency 1 MONTH 2 MONTH 3 MONTH 6 MONTH
BUYING SELLING BUYING SELLING BUYING SELLING BUYING SELLING
 USD-9.00 3.00 -12.00 1.00 -15.00 -2.00 -25.00 -12.00
 EUR-5.25 14.25 0.75 21.25 6.50 27.25 25.50 46.25
 GBP-9.00 12.00 -7.00 15.50 -5.00 17.50 1.75 24.50
 JPY-5.75 11.75 -2.25 16.50 1.75 20.00 15.00 34.25
 MYRUNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.
 SGD-14.50 12.25 -15.50 12.25 -16.50 11.75 -18.75 10.50
 HKD-1.75 1.00 -2.00 1.00 -2.25 1.00 -3.00 0.25
 CHF-9.75 21.25 -3.50 28.75 3.00 35.25 23.50 56.25
 AUD-13.25 9.00 -15.00 8.00 -16.75 6.25 -21.50 1.75
 CAD-10.50 9.00 -11.50 9.00 -12.75 7.75 -16.25 4.50
 DKK-1.25 2.75 -0.50 3.75 0.50 4.50 3.25 7.50
 NOK-1.50 1.50 -1.50 1.75 -1.25 2.00 -1.00 2.50
 NZD-16.00 12.00 -17.75 11.00 -19.25 9.25 -24.00 5.00
 SEK-1.00 1.75 0.00 2.50 0.50 3.00 2.25 5.00

  • The above rates are subject to change without prior notice, Unit : Satang
  • Amount greater than USD 20,000.- or equivalent , Please contact Global Markets Group
  • Global Markets Group Telephone number 0-2021-6399, 0-2021-6200, 0-2021-6370-71,0-2021-6380-92.

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ