วันที่ 18/10/2562

Currency 1 MONTH 2 MONTH 3 MONTH 6 MONTH
BUYING SELLING BUYING SELLING BUYING SELLING BUYING SELLING
 USD-7.00 5.00 -8.00 3.00 -10.00 2.00 -15.00 -3.00
 EUR-4.25 14.50 1.75 19.00 7.50 26.00 20.75 39.75
 GBP-7.75 13.00 -5.25 13.75 -3.50 17.00 -1.00 19.75
 JPY-5.00 13.00 -1.50 15.75 4.50 22.50 15.00 33.25
 MYRUNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.
 SGD-13.00 12.75 -13.00 12.00 -13.50 12.25 -15.50 11.25
 HKD-1.50 1.25 -1.50 1.25 -1.75 1.00 -2.50 0.50
 CHF-8.00 20.50 -2.00 25.50 5.00 33.75 19.50 49.25
 AUD-9.50 11.25 -8.50 11.75 -8.25 12.75 -7.50 13.75
 CAD-9.50 9.00 -10.00 8.00 -10.75 8.00 -14.50 4.00
 DKK-1.00 2.75 0.00 3.50 1.00 4.50 3.00 6.75
 NOK-1.50 1.25 -1.50 1.00 -1.50 1.00 -2.00 0.50
 NZD-12.50 13.75 -12.00 13.75 -12.25 14.25 -12.00 14.75
 SEK-0.75 1.50 -0.50 2.00 0.25 2.50 1.25 3.50

  • The above rates are subject to change without prior notice, Unit : Satang
  • Amount greater than USD 20,000.- or equivalent , Please contact Global Markets Group
  • Global Markets Group Telephone number 0-2021-6399, 0-2021-6200, 0-2021-6370-71,0-2021-6380-92.

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ